Zanim wezwiesz serwis

Zanim skontaktujesz się z Infolinią bądź wezwiesz Serwisanta, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które być może pomogą w samodzielnym rozwiązaniu zakłócenia pracy urządzenia.


Kotły wiszące

Kocioł nie pracuje:
 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach
  automatyki lub czy nie zamieniono faz np. inne włożenie wtyczki do gniazdka).
 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki (zapisać kod usterki z wyświetlacza).
 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.
 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła (pomieszczenia zbyt nagrzane).
 • Kocioł się zapowietrzył (eksploatacja na gazie płynnym) - wezwać serwis.
Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej:
 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.
 • Wymiennik spaliny-woda nie jest drożny ( wymagane czyszczenie) - wezwać serwis.
Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:
 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa).
 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa).

Pozostałe usterki likwiduje uprawniona Firma Serwisowa (np. Instalator) lub Serwis Fabryczny Viessmann.


Kotły stojące

Kocioł nie pracuje:
 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach automatyki).
 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki [i] oraz zapisać kod usterki z wyświetlacza.
 • Wcisnąć przycisk odblokowania usterki na palniku.
 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.
 • Sprawdzić drożność instalacji olejowej (zamknięcie kurka na filtrze oleju, parafina w instalacji) . Wkładka filtra oleju podlega okresowej wymianie (powinna być czysta).
 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła (pomieszczenia zbyt nagrzane).
 • Kocioł się zapowietrzył (eksploatacja na gazie płynnym) - wezwać serwis.
 • Sprawdzić czy pompa(y) po okresie letnim nie są "zakleszczone".
Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej:
 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.
Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:
 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa).
 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa).
 • Ustawić częściowy priorytet CWU - wezwać serwis.
 • Zmienić wpływ temperatury pomieszczenia na temp. wody w kotle - wezwać serwis.

Pozostałe usterki likwiduje uprawniona Firma Serwisowa (np. Instalator) lub Serwis Fabryczny Viessmann.