Zamów przegląd urządzenia

Już dziś przygotuj swoją instalację do nowego sezonu! Wykonaj przegląd urządzenia już teraz!

Już teraz zadbaj o bezpieczeństwo i sprawność swojej instalacji grzewczej! Umawiając się na przegląd instalacji już dziś zapewnisz prawidłowe działanie instalacji w trakcie sezonu grzewczego, ale także wykonasz usługę w dogodnym terminie bez czekania na wolne terminy serwisu.

Masz pytania?

Pomocy udzielą nasi konsultanci pod numerem 801 0 801 24.


Czy wiesz, że?

Zamówienie usługi serwisowej zostanie sfinalizowane szybciej jeśli zamówisz je za pomocą Mój Viessmann?

Załóż bezpłatne konto

Formularz zamówienia

Urządzenie
Należy wypełnić wszystkie pola.

Jeśli to pierwszy przegląd urządzenia prosimy o zaznaczenie pola po lewej stronie

Koszt przeglądu

-

Dane kontaktowe
Na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia przeglądu.


W jakich godzinach nasi konsultanci mogą się z Tobą kontaktować?

Cały dzień
08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00


Użytkownik urządzenia
Podaj adres montażu urządzenia.


Dane do faktury

Takie jak dane Użytkownika urządzenia

Sugerowana data przeglądu
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.


Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Viessmann sp. z o.o. w celu udziału realizacji usługi na zasadach określonych w regulaminie, z którego treścią się zapoznałam/em.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności podanego adresu mailowego i numeru telefonu przez Viessmann sp. z o.o. w celu otrzymywania informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych dotyczących Viessmann sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-mail, SMS).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności podanego numeru telefonu przez Viessmann sp. z o.o. w celu otrzymywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Viessmann sp. z o.o. w celach handlowych i marketingowych.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (tel. 801 080 124, e-mail: serwis@viessmann.pl)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia Akcji, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, w tym w celu wydania nagród (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • realizacji zleconej usługi przeglądu technicznego urządzenia (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przekazywania informacji promujących działalność Administratora przy wykorzystaniu podanego adresu mailowego oraz numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - jeśli wyrażono na to zgodę oraz bez wykorzystywania wymienionych środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych promujących jego działalność),
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami zrealizowanymi w ramach zlecenia przeglądu (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f RODO - gdzie przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń).

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych). Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom serwisującym urządzenia (lista firm dostępna na: viessmann-serwis.pl) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora..

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  • do czasu wycofania zgody na działania marketingowe przy wykorzystaniu podanego adresu mailowego oraz numeru telefonu,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystywania wyżej wymienionych środków komunikacji elektronicznej,
  • do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy sprzedaży produktu Administratora.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane Uczestników, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji i wykonanie przeglądu technicznego urządzenia.