Ustawa F-gazowa

Co powinien wiedzieć każdy Instalator i Użytkownik pompy ciepła w świetle Ustawy F-gazowej?

Wciąż postępujące zmiany klimatyczne narzucają konieczność wprowadzania kolejnych rozwiązań, które mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Do takich gazów zalicza się gazy fluorowane (tzw. f-gazy), stosowane m.in. jako czynniki chłodnicze w pompach ciepła. Ich produkcja i zużycie na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie, przyczyniając się do zmiany klimatu.

Aby temu zapobiec zostały określono zasady dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających f-gazy. Reguluje je Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r., nr 1951), zwana potocznie Ustawą F-gazową. Określa ona również obowiązki spoczywające m.in. na instalatorach, serwisantach oraz użytkownikach pomp ciepła.

Co mówią zapisy tej ustawy i jak wpłyną one na użytkowników pomp ciepła?

Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższych poradnikach.